Cursos de suport a les tutories.

Aqui podreu trobar totes les informacions que es vagin generant referents al viatge. 

Alhora també enviarem comunicats als pares. 

Espai de suport a la tutoria dels cursos de primer de batxillerat.

Materials de suport per al treball de síntesi de 3r d'ESO. Curs 2015-16

aula virtual on trabarem recursos per utilitzar a la tutoria de 3r.